ДогађајиПрема хидролошким прогнозама Републичког хидрометеоролошког завода, а услед престанка падавина забележено је опадање водостаја на водотоцима

10.11.2021.

На основу хидролошке ситуације и стања заштитних водних објеката на Церском ободном каналу, а услед пада водостаја испуњени су услови за укидање ванредне одбране од поплава и увођење редовне одбране на Водној јединици „Сава- Шабац“.

На водној јединици „Дрина- Лозница“ услед опадања водостаја на рекама Јадар и Ликодра укида се редовна одбрана од поплава.

Током претходни дана, када је услед обилних падавина које су погодиле север и југозапад Србије дошло до наглог пораста водостаја река на свим критичним деоницама била су уведена дежурства у складу са фазом одбране.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежна водопривредна предузећа пратила су хидролошка упозорења, промене нивоа водостаја, као и промене стања на одбрамбеним линијама, одржавала контакт са штабовима локалних самоуправа све у циљу превентивног деловања и правовременог реаговања у случају наиласка бујичних поплава.

Иако је количина кише која је пала на појединим подручјима већа него 2014.године није дошло до изливања. Захваљујући хитним санационим радовима и улагању претходних година подигнут је степен заштите ситуација на терену је била стабилна.