ДогађајиНајава почетка радова на регулацији реке Рашке, Јошанице и Трнавице у Новом Пазару

09.11.2022.

Директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић, градоначелник града Новог Пазара Нихат Бишевац и представници Светске банке обишли су терен где ће се изводити радови на регулацији реке Рашке, Јошанице и Трнавице.

У области интегралног управљања водама и заштите од поплава града Новог Пазара у претходним годинама урађене су значајне активности како би се смањили ризици и штете од поплава.

Директор Горан Пузовић рекао је да је ЈВП „Србијаводе“ пре неколико година завршило прву фазу регулације реке Рашке кроз Нови Пазар и тада показали добру комуникацију и сарадњу са градом Новим Пазаром: „Данашњи састанак је наставак добре сарадње и очекује се да ће радови бити започети у марту месецу, следеће године и трајаће непуне 3 године. У питању је велики и значајан пројекат и самим тим Нови Пазар стављамо на листу безбеднијих градова за живот.“ Овом приликом директор Пузовић захвалио се Светској банци која је препознала важност овог Пројекта и одобрила средства.

Градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац захвалио се ЈВП „Србијаводе“ и представницима Светске банке: „ Овај пројекат има велики значај за Нови Пазар и грађане који живе поред ових река и током поплава били често угрожени, а изградњом ових речних корита сада ће бити безбеднији.“

Овим радова предвиђена је регулација реке Рашке узводно од постојеће регулације у дужини од 2500 m, регулисање узводне деонице реке Јошанице у дужини од око 1000 m и регулација узводне деонице реке Трнавице у дужини од 3600 m, до изласка из насељене зоне Новог Пазара.

Обзиром да се ради о водотоковима који су изразито бујичног карактера, регулација реке Рашке, Јошанице и Трнавице омогућиће заштиту од поплава урбаних приобалних подручја, заштиту од ерозије и бујица и уједно формирање интегралног система.