ДогађајиСаопштење поводом навода о ингеренцијама над несрећним догађајем приликом пада висећег моста у Граду Чачак

15.10.2022.

Имајући у виду константована оштећења, сагласно одредбама Закона о планирању и изградњи, наложена је санација предметног моста који представља део путне инфраструктуре не спада у надлежности ЈВП „Србијаводе“.

Надлежност ЈВП „Србијаводе“ утврђена је Законом о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 др. Закон) , док је чланом 23. став 2. Закона о водама прописано је да јавно водопривредно предузеће у оквиру својих надлежности управља водним објектима за уређење водотока и за заштиту од поплава на водама I реда и водним објектима за одводњавање који су у јавној својини. У складу са наведеним ЈВП ”Србијаводе” организује и спроводи мере и радове у одбрани од поплава (од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом), на водама I реда и на системима за одводњавање у јавној својини, у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава (чл. 53. и 54. Закона о водама).

У вези са наводима где се помиње да су се мештани села Видова и управа града Чачка обраћали ЈВП „Србијаводе“ ради санације моста, обавештавамо Вас да су се дана 14.03.2016. године мештани села Видова обраћали са Захтевом за санацију урушене леве обале Западне Мораве, што у овом случају није локација која се помиње у наводима и налази се на удаљености од 6,2 km низводно и не односи се на мост. Који, уосталом, није и не може, по поменутом Закону о водама, бити предмет рада ЈВП “Србијаводе”, као и осталих 3000 мостова у Србији.

Овом приликом изражавамо најдубље жаљење због трагично изгубљених живота и најискреније саучешће ожалошћеним породицама.