ДогађајиЈВП „Србијаводе“ угостили Парламент младих са слива реке Саве

14.10.2022.

У оквиру Међународне комисије за слив реке Саве - ISRBC, сваке године Парламент младих са слива реке Саве oрганизује тематске конкурсе са специфичним темама за управљање водама. Ове године у оквиру пројекта WACOM – Water Contigency Water Management in the Sava River Bаsin, учесници су имали су прилику да посете Центар за одбрану од поплава који се налази у ЈВП „Србијаводе“.

У оквиру WACOM пројекта тема је била „Управљајмо акцидентним ситуацијама“, а ЈВП „Србијаводе“ је угостило младе из различитих образовних установа из Републике Словеније, Републике Хрватске, Босне и Херцеговине и Републике Србије.

Младима је представљен делокруг рада ЈВП „Србијаводе“ и у оквиру Центра за управљање одбраном од поплава имали су прилику да упознају са свим апликацијама које служе за ефикаснију одбрану од поплава.

Кроз презентацију апликација представници Парламента младих су се упознали са SCADA системом који представља систем даљинског управљања високим бранама и црпним станицама, као и развојним системима који служе за праћење хидролошког и хидрауличког стања на сливу Колубаре. Презентован је и пилот пројекат слива реке Колубаре и активно учешће „ЈВП Србијаводе“ у развијању SAVA FFWS платформе, која се спроводи у оквиру Савске комисије.

Циљ оваквих посета је упознавање младих са организацијом и пословима једног великог система заштите од штетног дејства вода и правовременог предузимања свих мера за ефикасно деловање.