ДогађајиПревентивне мере у циљу одбрану од поплава у складу са најављеним хидрометеоролошким прогнозама

12.02.2021.

На основу актуелне хидролошке ситуације услед пораста водостаја реке Дунав на Водној јединици „Дунав- Смедерево“ проглашава се редовна одбрана од поплава на деоници дужине 22,07km.

Службе ЈВП "Србијаводе" и надлежних водопривредних предузећа прате кретање промена нивоа воде на терену, промене стања на одбрамбеним линијама, како би у сарадњи са локалном самоуправом спровели усаглашене мере одбране од поплава.