ДогађајиКонсултанти из Италије у посети ЈВП „Србијаводе“ у склопу IPA FF пројекта

14.12.2022.

У склопу IPA FF пројекта ЈВП „Србијаводе“ угостило је консултанте из Италије где су имали прилику да посете Центар за одбрану од поплава који се налази у ЈВП „Србијаводе“, након чега су обишли општину Лучани и брану Сврачково. IPA FF пројекат подршка је ЕУ у превенцији поплава и управљању у ризицима од шумских пожара на западном Балкану и Турској, а носилац овог пројекта је Сектор за ванредне ситуације, Министарства унутрашњих послова.

Сврха посете консултаната IPA FF (EU Support to Flood Prevention and Forest Fires Risk Management in the Western Balkans and Turkey ) је представљање вежбе одбране од поплава у Републици Србији у надлежности ЈВП „Србијаводе“ и упознавање са изабраним пилот подручјем реке Бјелице на територији општине Лучани. Након састанка учесници на пројекту су обишли радове на изградњи будуће бране Срачково и објекте за одбрану од поплава на пилот подручју реке Бјелице.

Остали учесници на пројекту из области управљања ризиком од поплава су Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, Канцеларија за управљање јавним улагањима, Републички хидрометеоролошки завод Србије и ЈВП „Воде Војводине“.

Циљ пројекта је упознавање са организацијом и пословима у Републици Србији, начинима на који се спроводи заштита од штетног дејства вода и правововремено предузимање свих мера за ефикасно деловање, али и сарадња свих надлежних институција за рану најаву као одговор на поплаве.