ДогађајиПораст водостаја на реци Лим

12.12.2022.

На основу актуелне хидролошке ситуације, услед падавина, пораста водостаја и достизања критеријума за проглашење одбране од поплава уводи се редовна одбрана од поплава на Водној јединици „Лим-Пријепоље“ сектор С.7 у дужини од 2,40 km.

Републички хидрометеоролошки завод издао је хидролошко упозорење да ће на Лиму код Пријепоља у наредних 12 сати водостај ће бити у мањем порасту и стагнацији и кретаће се изнад границе редовне одбране од поплава.

Службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежних водопривредних предузећа пратиће кретање промена нивоа воде и промене стања на одбрамбеним линијама.