ДогађајиДанас се обележава Међународни дан борбе за реке

14.03.2021.

Међународни дан борбе за реке обележава се 14. марта у преко 60 земаља, у циљу указивања на значај река и њихову неизмерну вредност. Заједнице широм света на данашњи дан славе своје реке, покушавајући да едукују људе о претњама са којима се суочавају наше реке. Климатске промене, раст популације и људске активности за последицу имају чињеницу да су реке угроженије од шума, и обалских екосистема, као и бржи нестанак биљног и животињског слатководног света, од копнених и морских врста. Тема овогодишњег Међународног дана борбе за реке 2021 је „Права река“.

Реке су једно од највећих богатстава сваке земље. Њихова улога у опстанку биљног и животињског света је непроцењива, а у многим културама река је симбол живота. Осим тога реке имају велики значај и у људском животу. Користи се за наводњавање, производњу електричне енергије, пловидбу, рибарство, туризам и рекреацију.

На територији Србије постоји више хиљада водотокова чија укупна дужина износи 65 980 km или просечно 747 m/km2. Дакле, Србија је благословена великим природним богатствима, међу којима је и богатство река и подземних вода које нам осигуравају приступ питкој води, као основном људском праву. Како се због пораста броја становника, убрзане индустријализације, загађивања и климатских промена залихе питке воде смањују не само код нас, већ и у целом свету, веома је важно да се савесно и правилно опходимо према рекама и водама, јер је искључиво наша одговрност да чувамо ово богатство.

Река није депонија, ни канализациони вод, река је један од основа живота, не само наших, већ свих живих бића на планети.

Чувајмо реке да би оне чувале нас.