ДогађајиСаопштење:
Проблем загађења Чукаричког рукавца

13.11.2020.

Проблем Чукаричког рукавца настао је пре више од 50 година. Све отпадне воде фабрика, које су изграђене у Раковици дуго су се уливале у Топчидерску реку. Други проблем су фекалне воде које се уливају у Топчидерску реку из узводних насеља, јер проблем канализације није решен. То су основни узроци загађења рукавца.

Дугорочно решење је могуће када се отклоне фактори загађења, изградњом уређаја за пречишћавање технолошких отпадних вода, као и решавањем проблема канализационог система.

Поступајући по пријави грађана, а основу ванредног надзора водног инспектора Градског секретаријата за инспекцијске послове, извршено је ванредно узорковање воде, од стране Агенције за заштиту животне средине, којим је утврђено присуство повећаног распада органских материја.

Заједничким деловањем градских и републичких органа, а у циљу решавања овог проблема, стручне службе ЈВП „Србијаводе“ су, заједно са водном инспекцијом Секретаријата за инспекцијске послове, изашле на терен како би се утврдило чињенично стање и предузеле неопходне мере. Констатован је минималан протицај воде у рукавцу, као и на ушћу Топчидерке у рукавац, што је последица високих наслага муља.

Како би се овом проблему приступило изналажењем дугорочних решења, у плану је израда техничке документације, заједничким деловањем Министарства за заштиту животне средине, Града Београда и ЈВП “Србијаводе”.

ЈВП "Србијаводе" на основу годишњег Плана пословања и у оквиру своје делатности- одбране од поплава изводи и радове на чишћењу наноса који утичу на режим течења водотока, као и посебне радове у кориту река и на регулационим грађевинама.

Како би се омогућио протицај воде у рукавцу према реци Сави, ЈВП „Србијаводе“ ће извршити радове чишћења корита Чукаричког рукавца од наталоженог муља.

Иако уређење и одржавање корита и приобаља, односно свих јавних површина, према чл. 2. став 3 Закона о комуналној делатности („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) обавља Јавно комунално предузеће, веома често Град у сарадњи са осталим републичким органима организује акције чишћења, како би се заједничким снагама уредили Београд и његове обале.

Овим радовима, али и учествовањем у акцијама чишћења приобаља наших река доприносимо да живот грађана поред река буде безбеднији и шаљемо лепшу и еколошку слику о важности заштите река и вода уопште.

У вези са тим, недавно су реализовани радови на чишћењу приобаља од куле Небојша до марине „Дорћол“, након што је град Београд, на захтев грађана, покренуо заједничку акцију са ЈВП „Србијаводе” и ЈВП „Београдводе“.