ДогађајиПредставници ЈВП „Србијаводе“, Канцеларије за управљање јавним улагањима и градоначелник Чачка у обиласку радова на уређењу корита реке Чемернице

03.11.2020.

Река Чемерница, као водоток првог реда, бујичног карактера и због изузетно високог водостаја током поплавног таласа 2014. и 2016. године проузроковала је велике штете на инфраструктурним, привредним, стамбеним и другим објектима.

У периоду од 2014. године кроз Државни програм обнове оштећених водних објеката, преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, извршени су бројни радови на санацији водних објеката у вредности од око 73 милиона динара. Радови су обухватили затварање пробоја насипа, оштећење форланда и обале, оштећење круне, косина и ножице насипа, уклањање спрудова - наноса и дрвећа из корита, обезбеђење пропусне моћи и надвишење насипа, заштита конкавних обала минор корита Чемернице од Живанића моста до сифона и санацију леве обале Чемернице у зони локалног пута.

У току су радови надвишења насипа и проширење минор и мајор корита реке Чемернице, који се реализују у оквиру Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ из 2019. и 2020. године.

„Данас смо у обиласку само једне од фаза радова, за коју је ЈВП „Србијаводе“ издвојило око 35 милиона динара. На критичним тачкама овог насипа, ради се камена облога како би се подигао степен безбедности и како би могао да прихвати и оне бујичне воде, које су нам 2014. и 2016. године проузроковале велике штете“- изјавио је градоначелник.

„Наш основни задатак, кроз ове радове што изводимо је да подигнемо степен безбедности. Сада смо кренули од ушћа реке Чемернице, да на технички други начин решимо проблем, тако што ћемо проширити корити, надвисити насип, убрзамо воду и на тај начин подигнемо безбедност становништва“- нагласио је г-дин Пузовић.

Током посете представници су обишли и завршетак радова на реконструкцији ОШ “Ратко Митровић”, финансираних од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС.

Обиласку радова претходио је састанак поводом реализације Пројекта “Развој наводњавања у пољопривреди Србије” који се финансира из Фонда за развој Абу Даби.

„Осим заштите од поплава, у току је реализација Пројекта система за наводњавање, који ће обухватити око 600ha, по чијем завршетку ће пољопривредници моћи да искористе потенцијале Западне Мораве за интензивну пољопривредну културу“-истакао је Пузовић.

На територији града Чачка у току су радови у оквиру I фазе реконструкције и модренизације хидромелиорационог система „Парменац“.

Овим радовима предвиђена је реконструкција водозахватне грађевине и главног канала за наводњавање у дужини од око 5km, изградња главне дистрибутивне мреже и 4 црпне станице на простору општина Пријевор и Трбушани, на површини од 380ha. Такође, предвиђена је и градња модерне опреме путем које ће се управљати и вршити надзор над радом објеката система из једног контролног центра.