ДогађајиСАОПШТЕЊЕ
Актуелне хидролошке прогнозе

13.10.2020.

На основу прогноза Републичког хидрометеоролошког завода за јучерашњи дан и најава изнадпросечне количине падавина за 24 сата, на свим сливовима уведена су двадесетчетворочасовна дежурства свих водопривредних предузећа из система ЈВП „Србијаводе“.

Током претходне ноћи, надлежне службе нису забележиле изливања река, као ни појаву бујица.

Киша и даље пада, умереним интензитетом и на основу радарског приказа, циклон се полако премешта ка југу и истоку земље и региона. Водостаји на рекама се налазе испод нивоа редовне одбране од поплава и не очекује се битна промена.

Службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежних водопривредних предузећа и даље су на терену, а цео систем водопривреде је подигнут на највиши степен.