ДогађајиСАОПШТЕЊЕ
Актуелне хидролошке прогнозе

13.10.2020.

Према хидролошким прогнозама Републичког хидрометеоролошког завода, а услед обилних падавина у току јучерашњег дана, водостаји на великим рекама се налазе испод нивоа редовне одбране од поплава.

Водостај на Дунаву и Великој Морави је у благом опадању, док су водостаји на Сави, Дрини и Западној Морави у благом порасту, без приближавања упозоравајућим нивоима.

Водостаји на Дунаву,Тиси и на Сави су у домену средњих, а на Великој Морави су у домену ниских вредности за октобар.

У складу са прогнозама РХМЗ-а и стања заштитних објеката, сви субјекти из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 91/19 од 24.12.2019. године), предузели су припремне радње у циљу спречавања плављења подручја.

На водним јединицама „Дрина- Лозница“, „Панчевачки рит“ и „Западна Морава- Крушевац“, дежурне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежна водопривредна предузећа спроводе двадесетчетворочасовна дежурства и прате ситуацију на терену.