ДогађајиЈВП „Србијаводе“ на годишњeм стручном скупу “GDi Solutions Day 2020”

19.10.2020.

“GDi Solutions Day” је Конференција коју компанија GDi Solutions организује на годишњем нивоу и на којој презентује своје производе,технолошке платформе и иновативна решења за унапређење пословних процеса.Ове године у складу са епидемиолошким препорукама, Конференција је одржана 15.10, путем интернет платформе.Тема овогодишње Конференције била је „Одговорност, отпорност и опоравак друштва и економије“ са акцентом на долазак епидемије и изазове у пословању које је узроковала.

У оквиру прве пленарне сесије говорило се о изазовима данашњице и могућностима њиховог превазилажења, затим је представљена палета најновијих софтверских решења, након чега је уследила панел дискусија на тему „Дигитализација као ослонац расту економије упркос изазовима“.

Један од главних панелиста био је генерални директор ЈВП „Србијаводе“ г-дин Пузовић, који је истакао значај дигитализације у организацији посла у ванредним околностима. Он је нагласио да су дигитализација и развој информационих технологија неповратан процес који ће у будућности утицати на ефикасност сваке установе.

ЈВП „Србијаводе“ је претходних година остварило успешну сарадњу са компанијом GDi Solutions и у оквиру оперативног пословања фирме,као и за потребе израде планова и програма развоја имплементиран је Esri ArcGIS софтвер.Током времена све је већи број инжењера запослених у ЈВП „Србијаводе“ који га користе у свакодневном пословању. “Показало се да је одлука о постављању стратегије развоја информационих технологија и Водног информавионог система у ЈВП „Србијаводе“ била исправна и веома успешна“- рекао је Пузовић.

У циљу сталног унапређења кадровских и пословних капацитета, ЈВП „Србијаводе“ је велики део пословних процеса у потпуности дигитализовао и све више услуга из своје надлежности пружа у електронском облику.„Упркос изазовима са којима смо се суочили, успели смо да наставимо са пословањем, да инвестирамо и спроводимо нове пројекте, повећамо продуктивност, а са друге стране пронашли смо начин да будемо и друштвено одговoрни.”