ДогађајиАктуелне хидролошке прогнозе РХМЗ-а у складу са очекиваним падавинама

11.12.2022.

Прогноза водостаја на великим водотоковима на територији Србије, које су издате од стране Републичког хидрометеоролошког завода, најављују мањи пораст водостаја Дунава са тенденцијом мањег пораста наредна четири дана. Водостај Саве је у порасту са тенденцијом умереног и већег пораста наредна четири дана.

Водостаји на Дунаву су у домену средње ниских и средњих, на Сави у домену средњих, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

На реци Лим код хидролошке станице Пријепоље у наредних 12 сати водостај ће се приближити граници редовне одбране од поплава.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежна водопривредна предузећа прате хидролошка упозорења, промене нивоа водостаја, као и промене стања на одбрамбеним линијама, у циљу правовременог реаговања и спречавања плављења штићених подручја.