ДогађајиОдржана 18. Редовна седница Међународне комисије за заштиту реке Дунав

12.06.2020.

У уторак 9. и среду 10. јуна 2020. године Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) одржала је 18. Редовну седницу путем видео конференције. Због пандемије узроковане вирусом COVID-19, седница, која је требало да се одржи у Молдавији, одржана је у измењеним околностима у виду видео- конференције.

Поред шефова делегација и представника држава чланица комисије, седницу су пратили бројни учесници из свих дунавских земаља. Испред Делегације Републике Србије на седници су учествовали представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде- Републичке дирекције за воде, ЈВП „Србијаводе", ЈВП „Воде Војводине",као и Института за водопривреду „Јарослав Черни".

Седницу је отворио председник ICPDR-а г-дин Дорин Андрос, који се осврнуо на кратак преглед активности у прошлој години. Затим су разматрана општа питања- усвајање дневног реда, усвајање записника са 22. састанка сталне радне групе одржаног у децембру у Бечу, представљени су шефови експертских група, разматрано је тренутно стање буџета, као и расподела буџета за текућу годину, која се односи на плаћање контрибуција и расходе.

Од треће тачке дневног реда представљaне су активности експертских група ( Експертска група за мониторинг и процену, Експертска група за притиске и мере, Експертска група за одбрану од поплава, Експертска група за управљање речним сливом, Експертска група за управљање информацијама и географским информационим системом, Експертска група за превенцију и контролу акцидената и Експертска група за учешће јавности) које су поред представљања извештаја, презентовале и планиране активности за текућу годину. Након сваког излагања, учесници седнице су имали могућност да отворе дискусију, дају коментар и предлог.

У оквиру преосталих тачака дневног реда дати су прикази активности појединих организација и пројеката у које је укључен ICPDR, као и пројекта са међудржавним утицајима током којих се није вршила никаква дискусија. Такође су представљене и планиране активности држава чланица за обележавање Међународног Дана Дунава.

Представници Републике Србије су свесни значаја сарадње на одрживом коришћењу и заштити слива реке Дунав, како са аспекта интегралног управљања на сливу, тако и са аспекта рада ICPDR-а као платформе за сарадњу држава на сливу у циљу примене Оквирне директиве о водама. На састанку је истакнута важност израде Плана управљања водама 2021-2027 и важност ажурирања Плана управљања ризицима од поплава, који су од изузетног значаја за Републику Србију, имајући у виду да ће реализација истих допринети побољшању квалитета вода реке Дунав као и смањењу опасности од последица поплава које су нанеле много штете целом сливу.