ДогађајиПревентивне мере у циљу одбрану од поплава у складу са најављеним хидрометеоролошким прогнозама

11.02.2021.

Према актуелним хидролошким прогнозама и упозорењу Републичког хидрометеоролошког завода током 11. фебруара очекује се пораст водостаја на реци Лим код хидролошке станице Пријепоље са могућношћу превазилажења границе ванредне одбране од поплава. На водној јединици „Лим- Пријепоље“ спроводи се ванредна одбрана од поплава на одбрамбеној линији дужине 5.8km, где стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежног водопривредног предузећа спроводе двадесетчетворочасовно дежурство и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Услед падавина и пораста водостаја река Дунав и Сава уводи се редовна одбрана од поплава на водним јединицама „Панчевачки рит“, сектор Д.6 и „Сава-Шабац“, сектор С.4. на деоницама дужине 121,54km.

Водостаји на горњем току Западне Мораве са притокама ће бити у порасту са могућношћу приближавања нивоима редовне одбране од поплава.

Ванредна одбрана од поплава и даље је на снази на следећим Водним јединицама: „Дрина- Лозница“, „Лим- Пријепоље“, „Колубара- Лазаревац“, „Београд“, „Јужна Морава- Врање“, „Западна Морава- Крушевац“. Укупна дужина деоница на којима се спроводи ванредна одбрана од поплава је 35,55km.

На свим критичним локалитетима службе ЈВП „Србијаводе“ са надлежним водопривредним предузећима спроводе дежурство и прате стање водостаја како би предузели све превентивне мере, као и све друге интервентне активности у циљу ванредне одбране од полава.