ДогађајиЈВП „Србијаводе“ на Самиту УН-а о подземним водама у Паризу

09.12.2022.

Самит УН-а о подземним водама је конференција на високом нивоу о највећем светском течном слатководном ресурсу, коју координирају УНЕСКО и Међународни центар за процену ресурса подземних вода (IGRAC). Самит се одржао се у Паризу и ставивио је у центар пажње кључну улогу подземних вода са поруком „Учинити невидљиво видљивим“.

Самит је окупио велики број стручњака како би разговарали о изазовима и могућностима у одрживом коришћењу и заштити виталног природног ресурса и има за циљ да скрене пажњу на подземне воде на највишем међународном нивоу. Самит је користито Извештај УН-а о развоју светских вода за 2022. као основу и Глобални оквир за убрзање SDG6 као смерницу за дефинисање акција ка одговорнијем и одрживом коришћењу вода. Самит представља важну полазну тачку на путу ка Конференцији УН о водама која ће се одржати у марту 2023. године.

Самит су отворили представници УНЕСКО-а, генерална директорка Одри Азуле, председник Словеније Борут Пахор, Хенк Овинк - холандски специјални изасланик при Уједињеним нацијама и премијерка Исланда Катрин Јакобсдоутир .

Подземне воде обезбеђују скоро половину све воде за пиће широм света, око 40% воде која се користи за наводњавање и око једне трећине снабдевања потребних за индустрију. Међутим, како водоносни слојеви теку под земљом и стога су невидљиви, подземне воде имају тенденцију да буде занемарене, иако они представљају већину слатке воде на Земљи.

Директора Горана Пузовића са сарадницима је дочекала српска амбасадорка при Унеску, г-ђа Тамара Сиамашвили Растовац, са којом смо разменили веома важне ставове и зaкључке по актуелним питањима овог ресурса. Такође, имали смо прилику да разменимо мишљења и са осталим делегацијама из целог света, што је драгоцено искуство и ствара нека нова полазишта у размишљањима о ресурсу подземних вода.

Амбасадорка Тамара Растовац Сиамашвили, као председавајућа Извршног савета Унеска, на затварању Самита УН о подземним водама истакла је да је овај догађај био кључан за боље разумевање и дебату о теми подземних вода: „Нема сумње да сте успели да „невидљиво учините видљивим“, показујући зашто је питање подземних вода кључно на толико нивоа за наше друштво.”

Питање подземних вода не може се ограничити на затворени круг стручњака, с обзиром да подземне воде утичу на све нас. Самит је допринео зближавању научног света са доносиоцима одлука, организацијама цивилног друштва и другим кључним актерима.

Као један од циљева који се истакао јесте питање доступности чисте воде свима. Технолошке поделе, климатске промене и други фактори спречавају неке нације да на одржив начин користе овај драгоцени ресурс. На Самиту су представљене мере и алати које Секретаријат Унеска развија за решавање овог изазова.

Амбасадорка Тамара Растовац Сиамашвили додала је да је циљ јасан. Потребно је неговати глобално партнерство за воду, а посебно за подземне воде и јачати међународну сарадњу. Да би дошли до заједничког циља морамо да радимо сви заједно са научном заједницом, креаторима политике и светским лидерима. Али такође потребно је да се чује глас локалног становништва, с обзиром на то да овај ресурс постаје све ређи и потребнији.

Циљ самита је да се подземне воде помере на више место у глобалној политичкој агенди и да се осигура да ресурси од виталног значаја за ублажавање утицаја климатских промена у деценијама које долазе буду у потпуности схваћени и да се њима правилно управља.