ДогађајиНа данашњем састанку у Нишу прецизирана најкритичнија места и утврђени приоритети у одбрани од поплава

03.02.2021.

На данашњем састанку нишког округа присуствовали су директор ЈВП "Србијаводе" Горан Пузовић, градоначелница Ниша Драгана Сотировски, са руководствима градских општина Ниша, мештанима угрожених села, председницима шест општина Нишавског управног округа, прецизирана су најкритичнија места и утврђени приоритети у одбрани од поплава и изливања Нишаве, Јужне Мораве, Кутинске реке и Суводолског потока.

Пузовић је истакао да ће ЈВП „Србијаводе“ интервенисати на најкритичнијим местима, очистити корито Нишаве што би била краткорочна мера у одбрани од поплава угрожених подручја и решавање наслеђених проблема из прошлости. Од Владе Србије затражено да одобри око 500 милиона динара за радове на регулисању водотокова и најугроженијих места у Нишавском, Пиротском и Пчињском округу.

Дугорочно решење је изградња објеката за одбрану, а услов за почетак радова јесте регулисање имовинскоправних односа. Уређење Кутинске реке где пројекат постоји, урађен насип у дужини од 350 метара, али су радови обустављени због нерешених имовинскоправних односа. ЈВП „Србијаводе“ ће интервенисати на критичним местима у кориту Кутинске реке.