ДогађајиПроглашава се ванредна одбрана од поплава на Водним јединицама „Јужна Морава- Врање“ и “Нишава-Ниш

11.01.2021.

На основу актуелне хидролошке ситуације и стања заштитних водних објеката, услед пораста нивоа река Јужне Мораве, Врле, Бањске реке, Биначке Мораве и Моравице уводи се ванредна одбрана од поплава на Водној јединици “Јужна Морава- Врање”, на сектору М.11.

На свим бранама има прилива, али су све на нивоу нормалног успора. У циљу превенције службе ЈВП “Србијаводе” врше повећано пражњење ради прихвата поплавног таласа.

Taкође, услед наглог пораста нивоа реке Власине и достизања коте 1m испод круне насипа проглашава се ванредна одбрана од поплава и на сектору М.10.

Услед наглог пораста нивоа реке Нишаве уведена је ванредна одбрана од поплава на Водној јединици “Нишава-Ниш”, сектор М.9.

На основу прогноза и упозорења издатих од РХМЗ-а на горњем току реке Јужне Мораве и Нишаве водостаји ће бити у порасту у наредна 24 сата са достизањем и превазилажењем редовне одбране од поплава код Ниша, Алексинца и Мојсиња.

Службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежних водопривредних предузећа су на терену са механизацијом, уведена су дежурства, прате кретање промена нивоа воде и промене стања на одбрамбеним линијама. Такође, обавештени су надлежни органи општине, комунална предузећа и Штаб за ванредне ситуације како би могли правовремено да делују у циљу одбране од поплава и ангажују потребна материјална средства.