ДогађајиУ оквиру дана отворених врата за медије у ЈВП „Србијаводе“ представљен „Паметни систем за управљање одбраном од поплава“

10.12.2021.

У ЈВП „Србијаводе“ представљен је „Паметни систем за управљање одбраном од поплава“ и SCADA систем који служи за даљинску контролу и управљање радом црпних станица.

Догађај се одржавао у оквиру пројекта ”Унапређење средњорочног и дугорочног планирања мера прилагођавања на измењене климатске услове”, који финансира Зелени климатски фонд, а спроводи Програм Уједињених нација за развој у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, а на иницијативу ЈВП "Србијаводе".

Током све чешћих изнадпросечних падавина, које се јављају као последица климатских промена на глобалном нивоу, али и на нивоу наше земље, потреба за интервентим деловањем постала је свакодневница.

Како би деловали превентивно, ЈВП „Србијаводе“ су уз велику помоћ Европске делегације, УНДП-а, као и кроз сјајну међусекторску и међуресорну сарадњу рад на развоју информационих технологија, као и конструисању „паметних“ система за рану најаву подигли на виши ниво.

Представници медија су пуштање у рад новог система за рано откривање опасности од поплава имали прилику да прате путем видео линка и да сазнају више о управљању водама у Србији, посебно у контексту изазова који за овај сектор привреде представљају измењени климатски услови.

Присутним представницима медија су се обратили директор ЈВП Србијаводе Горан Пузовић и Жарко Петровић, руководилац сектора за витални развој УНДП-а.

“Циљ је да можемо на прави начин да контролишемо све сливове, да њима управљамо, и да предупредимо тешке ситуације”- истакао је Пузовић. Он је такође најавио је да ће у наредне три године све црпне станице бити повезане у овај систем, а да је циљ да у наредних пет година целу Србију имамо у овом систему.

Господин Петровић је нагласио да нас у блиској будућности очекују периоди интензивних изнадпросечних падавина и да за те периоде морамо бити спремни. „Морамо да их предупредимо и предвидимо на време и управо је то оно што нам овај систем омогућава, правовременим одређивањем места могућег формирања поплавног таласа, како би мере заштите биле успешно спроведене“.