ДогађајиПредставници ЈВП “Србијаводе” на семинару „Управљање ризиком од катастрофа - изазови и перспективе“

25.11.2021.

Годишњи семинар „Управљање ризиком од катастрофа- изазови и перспективе“ одржава се у организацији Развојно Иновационог Система у сарадњи са Факултетом безбедности Универзитета у Београду, а под покровитељством општине Уб.

Циљ дводневног семинара је размена знања и искуства, како би одговор на изазове, ризике и претње од катастрофа био правовремен и ефикасан.

На уводном обраћању поред представника општине Уб, Факултета безбедности, Министарства унутрашњих послова, обратио се и директор ЈВП „Србијаводе“ г-дин Горан Пузовић који је у свом излагању истакао да је дошло време да, све оне предности које нуди савремена технологија кроз дигитализацију и разне друге облике обраде података искористимо када дође до тешких и критичних ситуација како би знали које мере је потребно преузети.

Један од главних учесника у оквиру Првог панела „Дигитализација података у функцији бољег управљања ванредном ситуцајом“ био је представник ЈВП „Србијаводе“ који је презентовао примену дигитализацију у ЈВП „Србијаводе“ у циљу ефикаснијег и благовременог управљања одбраном од поплава.

Истакнути су бенефити дигитализације у циљу бржег приступа и тока информација, смањења трошкова и могућности људске грешке, као и правовременог одлучивања које је и кључно у управљању ризиком од катастрофа.