ДогађајиОБАВЕШТЕЊЕ:
PIU Support Consultant For PWMC “Srbijavode”

09.12.2020.

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ спроводи поступак набавке за следећу услугу- PIU Support Consultant For PWMC “Srbijavode”, као помоћ у спровођењу пројекта „Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – Фаза I“, у складу са Уговором о пројекту који је закључен између Републике Србије, ЈВП „Србијаводе“, општине Неготин, општине Свилајнац и Европске банке за обнову и развој дана 18.06.2020. године.

С тим у вези, ЈВП „Србијаводе“ објављује Oбавештење о набавци и указује да потенцијални учесници могу приступити истој путем следећег линка: https://ecepp.ebrd.com/respond/N28FA6QZZ3.