ДогађајиСветски дан климатских промена

04.11.2022.

Светски дан климатских промена обележава се широм планете сваког 4. новембра у циљу подизања свести о значају овог глобалног проблема. Сведоци смо да се ових година дешава глобално загревање и повећање температуре на годишњем нивоу, тако да многи константују да постоји само два годишња доба, то су лето и зима. Када говоримо о узроку климатских промена један од фактора је и загађење ваздуха, које је екстремно и самим тим долази до велике емисије CO2 и на тај начин добија се ефекат стаклене баште.

Када говоримо о утицају климатских промена у Републици Србији, у последњих 10 година суочили смо се са неколико значајних екстремних климатских и временских епизода које су проузроковале значајне материјалне и финансијске губитке, као и губитке људских живота, попут суше из 2012. године и поплава из 2014. године.

Препознајући значај борбе против климатских промена, ЈВП „Србијаводе” у претходних 5 година улаже у системе за наводњавање који су у надлежности ЈВП „Србијаводе“ и тиме је површина наводњавање значајно и вишеструко порасла, чиме је повећан пољопривредни капацитет и унапређена заштита од штетних последица све чешћих сушних периода.

Кроз изградњу система за наводњавање подиже се свест о важности развоја пољопривреде Републике Србије, али и свест да превентивним деловањем против надолазећих климатских промена можемо спречити трајне последице по земљиште изазване интензивним сушама.

ЈВП „Србијаводе” делује превентивно са идејом да спречи поплаве и предупреди узроке које доводе до поплава, а систем заштите од поплава у Србији чине бројни водни објекти у јавној својини и то 2.142 km насипа, 4.942 km канала за одводњавање са 54 црпне станице и 43 бране са акумулацијама.

Промене би требало свакако да почну од појединца, тако што ћемо чувати своју средину у којој живимо, на тај начин допринети и очувању планете земље.