ДогађајиПроглашава се ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Сава- Шабац“ и редовна на Водној јединици „Колубара Ваљево“, сектор С.5

06.11.2021.

На основу актуелне хидролошке ситуације, очекиваног пораста водостаја на рец Цер, као и стања заштитних водних објеката уводи се ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Сава- Шабац“ на деоницама дужине 35,75 km.

Због падавина великог интензитета које су претходних дана погодиле општину Коцељева и у складу са померањем поплавног таласа са општине Коцељева ка општини Уб уводи се редовна одбрана од поплава на Водној јединици „Колубара Ваљево“, сектор С.5., деоница С.5.4.

Због тенденције раста водостаја службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежних водопривредних предузећа пратиће кретање промена нивоа воде и промене стања на одбрамбеним линијама. Такође обавештени су надлежни органи општине, комунална предузећа и Штаб за ванредне ситуације како би могли правовремено да делују у циљу одбране од поплава и ангажују потребна материјална средства и људство.