ДогађајиДиректор Пузовић обишао реку Тамнаву у доњем Црниљеву где је проглашена ванредна одбрана од поплава

05.11.2021.

Након обилних падавина од 100l/m2 током 12 часова дошло је до наглог пораста водостаја на реци Тамнави у Доњем Црниљеву са превазилазењем границе ванредне одбране од поплава. Хитни санациони радови који су у току омогућили су да се вода не излије у брањено подручије, иако је ова количина кише била већа него што је била она из 2014. године.

Низводно од Црниљева вода се излила у небрањеном подручију плавећи пољопривредне површине и делом поплавила пут Коцељева- Црниљево.

„Као што видите, у Црниљеву смо спровели један део радова и људи живе много безбедније. Остала је још Шабачка Каменица као ургентно место где се већ пети пут излива Тамнава. Оно што је дугорочно решење и идеја је да на овој локацији урадимо високу брану и акумулацију која ће помоћи да будемо још безбеднији и да на прави начин управљамо сливом Тамнаве и Колубаре“- истакао је Пузовић.

У насељеном месту Коцељева такође је проглашена ванредна одбрана од поплава, али без опасности од изливања, јер је степен заштите подигнут улагањем у последњих 5 година у унапређење техничког решења. Уведена су двадесетчетворочасовна дежурства на терену и извршене су припреме свих служби ЈВП „Србијаводе“ за правовремене интервенције. Током ноћи багерима су уклањана стабла и наноси на мостовским пропустима, вршено је јачање насипа земљом и крупним каменом где је то било потребно.

На територији општине Коцељева на заштитним објектима спроводе се мере и радови како на редовном одржавању тако и на одбрани од поплава. Изузев радова на редовном одржавању заштитних водних објеката, у току су радови у складу са Уредбом о утврђивању државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2020. године ("Службени гласник РС", број 159/2020). Радови обухватају унапређење заштите и санација левообалног насипа реке Тамнаве у Доњем Црниљеву са санацијом моста и обезбеђењем протицајног профила. Укупна вредност уговорених радова 29.541.582,50 динара.