ДогађајиПочиње чишћење Потпећког језера

06.01.2021.

Вишедеценијски проблем пливајућег отпада на воденом огледалу услед обилних падавина на сливу реке Дрине долази њеним притокама Лимом, Прачом, Таром, Пивом. Отпад са приобаља река се, у периоду већих падавина и високог водостаја, слива у водотокове у виду пливајућег отпада и транспортује се дуж обала река и брана хидроелектрана.

Услед падавина крајем децембра 2020. године десетине хиљада кубика отпада накупило се код бране „Потпећ“ на реци Лим. Највећи део се прелива и одлази даље према ХЕ „Вишеград“.

Поводом решавања овог проблема, одржан је састанак ком су присуствовали представници Министарства заштите животне средине, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, представници ЈВП „Србијаводе“ и ЈП „Електропривреда Србије“, на ком је договорена хитна интервенција и чишћење Потпећког језера.

Акцију чишћења ће спроводити ЈВП „Србијаводе“ и ЈП „Електропривреда Србије“ у сарадњи локалним самоуправама. Поред чамаца и механизације, потребно је обезбедити и више стотина камиона за транспорт отпада који ће се одвозити на депонију „Дубоко“ у Ужицу.

Након уклања комуналног отпад који се наталожио у Потпећком језеру, приступиће се другим мерама у циљу решавања овог проблема, а једна од њих је и изградња санитарних депонија ван плавних зона, као и затварање постојећих са рекултивацијом дивљих и комуналних депонија у сливном подручју.