ДогађајиУкида се редовна одбрана од поплава на Водној јединици “Сава-Шабац”

05.01.2021.

На основу критеријума за укидање одбране од поплава и очитаног водостаја на меродавном водомеру Шабац, на реци Сави (р.км 106+280), који је износио +397cm са тенденцијом опадања, дана 4.01.2021. године укида се редовна одбрана од поплава на Водној јединици “Сава-Шабац”, деоници C.4.1. и C.4.2.