ДогађајиПроглашава се ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Колубара Ваљево” и редовна одбрана на Водној јединици „Дрина Лозница

05.11.2021.

На основу Општег плана од поплава и Оперативног плана за одбрану од поплава, а услед падавина великог интезитета и превазиђеног нивоа редовне одбране уводи се ванредна одбрана од поплава на Водној јединици “Колубара Ваљево” у дужини од 6,58km.

Услед раста водостаја река Ликодра кроз Крупањ и Јадар кроз Осечину уводи се редовна одбрана од поплава.

На критичним деоницама уведена су дежурства на терену у складу са фазом одбране, извршене су припреме свих служби ЈВП „Србијаводе“ и надлежних водопривредних предузећа за правовремене интервенције, као и усаглашавање мера одбране од поплаве са штабовима локалних самоуправа.