ДогађајиПроглашава се ванредна одбрана од поплава у циљу реализације генералне пробе показне вежбе „СИСТЕМ 2021” на водној јединици „Тимок- Зајечар“ и „Дунав- Смедерево, Голубац“

03.11.2021.

ЈВП „Србијаводе“ 3. новембра проглашава ванредну одбрану у циљу реализације генералне пробе здружене вежбе Сектора за ванредне ситуације под називом „СИСТЕМ 2021“, а на основу Општег плана за одбрану од поплава и одредби Оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину.

Организатор ове показно-тактичке вежбе је Министарство унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације, а задатак ЈВП „Србијаводе” је да руководи активностима у складу са Оперативним планом и ангажује људске и материјалне ресурсе услед потенцијалне ванредне ситуације узроковане неповољном хидролошким условима и изливањем Црног и Белог Тимока.

У Голупцу ће бити приказано постављање мобилног система за одбрану од поплава, у циљу заштите града од великих вода реке Дунав.

Спровођење показне вежбе има вишеструку корист и представља проверу спремности успостављеног система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.