ДогађајиОдржана здружена оперативно-тактичка вежба „Систем 2021“

05.11.2021.

Оперативно-тактичка вежба „Систем 2021“ организована од стране Сектора за ванредне ситуације одржана је истовремено на 48 локација.

ЈВП „Србијаводе“ је имало задатак да руководи активностима у складу са Оперативним планом и ангажује људске и материјалне ресурсе на 6 локација у Краљеву, Голупцу, Алексинцу, Бољевцу, Зајечару и Лозници.

Задатак вежбе „Систем 2021“ била је провера координације и комуникације Штабова за ванредне ситуације, система веза и других привредних субјеката приликом евакуације и збрињавања становништва, постављање противплавних система, заштита црпне станице од наиласка нафтне мрље, проналажење несталих лица, као и снабдевање грађана пијаћом водом.

У Краљеву здружена вежба „Систем 2021“ приказала је превазилажење настале ситуације – ванредна одбрана од поплава на реци Ибар. Поред представника ЈВП „Србијаводе“ учесници ове вежбе били су и други субјекати од значаја за заштиту и спасавање , као и субјекти од значаја за систем смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама. Градски штаб за ванредне ситуације града Краљева руководио је и координирао свим активностима. У сарадњи са водопривредним предузећима, постављена је заштитна пливајућа завеса.

„ЈВП „Србијаводе“ са надлежним водопривредним субјектима данас има задатак да прикаже реаговање у случају хаваријских загађења изливањем нафте у реку Ибар, постављањем плутајуће завесе како би се спречило њено даље отицање и загађење. Са друге стране, услед најављеног наглог пораста водостаја, наш задатак је да кроз систем одбране од поплава, користећи сву расположиву опрему и механизацију заштитимо грађане града Краљева и околине, као и њихову имовину. Данашњом вежбом смо показали да се једино добром комуникацијом и правовременом реакцијом свих система који активно учествују може успешно управљати ванредним ситуацијама како би се смањио ризик од катастрофа“- изјавио је генерални директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић.

У Голупцу и Лозници, ЈВП „Србијаводе“ заједно са надлежним водопривредним предузећима имало је задатак постављања мобилног система за одбрану од поплава услед потенцијалног наглог пораста водостаја река, у Алексинцу санација акумулације Бован, у Зајечару да организује активности услед потенцијалне ванредне ситуације узроковане изливањем Црног и Белог Тимока, док је у Бољевцу учествовало у евакуацији становништва чија су домаћинства поплављена изливањем реке Црни Тимок.

„Ова вежба служи да провери спремност свих субјеката заштите спасавања на територији локалних самоуправа где се одвија и могу да оценим да су сви субјекти од значаја за заштиту спасавања показали своју спремност, сигурно ће бити одређених недостатака и ова вежба управо служи да отклонимо све недостатке како бисмо у реалној ситуацији успели да решимо све проблеме и да спасемо све животе”-рекао је градоначелник Краљева Предраг Терзић.