ДогађајиПозив за медије: Дунавски министарски састанак 2022

05.02.2022.

У уторак 08. фебруара 2022. године од 09:00 часова одржаваће се Министарски састанак на нивоу земаља чланица Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR). Овај догађај се одржава једном у шест година и окупља министре и представнике министара свих 15 земаља чланица ICPDR-а. У складу са епидемиолошком ситуацијом, ове године састанак ће се одржати онлајн путем Зоом платформе.

Овом приликом биће усвојена Дунавска декларација за 2022. годину, којом ће се дефинисати стратегија рада Комисије и учешће чланица за предстојећи период. Министри и представници усвојиће ажурирани План управљања сливом реке Дунав 2021. и ажурирани План управљања ризицима од поплава на Дунаву 2021. године. Ажуриране Планове можете преузети путем следећег линка: 2021 Updates to Danube River Basin & Flood Risk Management Plans Published | ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River

Међународна сарадња у области вода има велики значај. ЈВП „Србијаводе“ активно учествује у међународној сарадњи и у оквиру своје делегације има представнике у готово свим експертским групама ове организације и равноправно учествују у свим активностима.