ДогађајиСистем за наводњавање „Чачак – Парменац” добија модернизован систем за планирано праћење наменске потрошње воде за наводњавање

27.10.2022.

Представници ЈВП „Србијаводе“ посетили су производне погоне фабрике у Италији опреме и добављача уређаја „Hydropass“ који се користи у систему за наводњавање за мерење утрошене количине воде.

У циљу прилагођавања на измењене климатске услове, повећањe приноса и стабилизацији пољопривредне производње , представници ЈВП „Србијаводе“ посетили су производне погоне фабрике „Hydropass“ у Италији. ЈВП „Србијаводе“ планира и улаже у реконструкцију и модернизацију система за наводњавање, пратећи корак са савременим технологијама и следећи модерне тенденције континуираног усавршавања запослених.

Како би се оптимизовала употреба воде и вршила контрола њене потрошње неопходно је уградити иновативну опрему. У оквиру радова на реконструкцији и модернизацији система за наводњавање „Чачак-Парменац“ планирано је праћење наменске потрошње воде за наводњавање уређајем "Hydropass" преко радио и интернет везе и са крајњим резултатом управљања и надгледања из паметне собе у ЈВП „Србијаводе“, помоћу SCADA система који представља систем даљинског управљања високим бранама и црпним станицама.

Системом за наводњавање „Чачак – Парменац” предвиђено је наводњавање подручја од 380 ha на територији града Чачка и базира се на принципу слободне дистрибуције воде, што значи да се вода дистрибуира на захтев потрошача.Овај систем чине водозахватни објекат на вишенаменској акумулацији „Парменац и главни канал за наводњавање у дужини од 5,5 km.

Уређај "Hydropass" се користи у систему за наводњавање за мерење утрошене количине воде преко водомера директним очитавањем, а програмира се преко електронске картице где се на дисплеју очитава утрошена и преостала количина воде.

У следећим фазама модернизације система за наводњавање биће омогућено праћење ефеката наводњавања сателитским праћењем.