ДогађајиРеализовани радови на чишћењу и уређењу акумулационог простора за пријем поплавног таласа на брани „Барје”

03.08.2022.

Акумулација „Барје“ на реци Ветерници пројектована је са приоритетном функцијом водоснабдевања становништва водом и представља кључно извориште које се користи за водоснабдевање преко 90.000 становника са територије града Лесковца и 38 насељених места. Његова изградња обезбедила је здраву, хигијенски исправну воду многим будућим генерацијама.

Представници ЈВП „Србијаводе” и градоначелник града Лесковца Горан Цветановић данас су обишли изведене радове на брани „Барје“. Овом приликом, представници ЈВП „Србијаводе“ изнели су да су током 2021. године“ започети радови на чишћењу две преграде у сливу акумулације „Барје” на реци Ветерници. Осим тога током јуна и јула текуће године, испражњене су још две депонијске преграде на Црцавачком потоку.

„ЈВП „Србијаводе“ је у претходном периоду уложило знатна финансијска средства како за редовно одржавање бране и акумулације Барје са свим пратећим објектима и опремом, тако и за инвестиционо одржавање бране. Вредност изведених радова у укупној вредности у претходне две године износи око 49.773.000 динара.

На овај начин направљен је додатни простор за нове количине наноса чиме ће се спречити његово уношење у акумулацију, што ће знатно утицати на побољшање самог квалитета воде, а као крајњи резултат је продужетак експлоатационог века саме акумулације “Барје”.

Поред примарне улоге, успоравања тока реке и заустављање наноса и суспендованог материјала, циљ је и да се одржава квалитет воде акумулације Барје како би сачувала своју основну функцију водоснабдевања града Лесковца.

Градоначелник Лесковца исказао је огромну захвалност ЈВП „Србијаводе” и директору Горану Пузовићу на плодоносној сарадњи. Улагање средстава на овај начин у системе заштите од поплава, представљају пример једне добре сарадње између јавног предузећа и локалне самоуправе на решавању проблема свих становника овог дела Србије.