ДогађајиНакон обилних падавина уведена ванредна ситуација у делу општине Ивањица

02.09.2022.

Након обилних падавина које су јуче у поподневним сатима захватиле територију општине Ивањица, на делу ивањичке територије уведена је ванредна ситуација у селима Девићи, Придворица, Остатија, Средња Река и Брусник.

Ванредна ситуација проглашена је услед падавина које су изазвале бујичне поплаве на водотоцима другог реда и нанеле штету на инфраструктурним објектима и пољопривредном земљишту.

Према актуелним хидролошким прогнозама и упозорењу Републичког хидрометеоролошког завода, а услед обилних падавина које су захватиле горњи део слива реке Студенице са тенденцијом даљег пораста уведена је ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Западна Морава - Крушевац”, сектор М.12.

На свим критичним локалитетима стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежног водопривредног предузећа спроводе хитне мере које укључују коришћење тешке механизације, као и двадесетчетворочасовно дежурство. Стање водостаја се прати и предузимају све мере и друге интервентне активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.