ДогађајиСистеми за наводњавање-решење за суше

24.07.2022.

И док су у 20. веку климатске промене деловале као сувише апстрактан појам, у последњих 20 година њихов утицај на живот људи постао je видљив и готово опипљив, највише кроз екстремне временске догађаје као што су разорне поплаве, пожари и рекордни топлотни таласи.

Србија није изузетак од овог тренда и у нашој земљи се такође све чешће догађају екстремни временски догађаји. Сведоци смо чешћих и интензивнијих суша, које за последицу имају губитак биолошке продуктивности тла и дезертификацију, катастрофалне последице на сав биљни и животињски свет и значајно смањује површину обрадивог земљишта, а самим тим и пољопривредну производњу.

„Постоје периоди током године када имамо више воде него што нам треба у неким деловима земље, односно када се јављају поплавни таласи, док са друге стране током лета и јесени имамо дефиците овог ресурса. Самим тим, задатак државе и нас је да кроз разне пројекте ублажимо последице суша и друге проблеме са којима се сусрећемо”- рекао је директор Пузовић за Тањуг.

У претходних 5 година кроз разна улагања у системе за наводњавање који су у надлежности ЈВП “Србијаводе”, површина за наводњавање значајно је порасла, чиме је повећан пољопривредни капацитет и унапређена заштита од штетних последица сушних периода.

„ЈВП „Србијаводе” тренутно спроводе радове на изградњи три система наводњавања, у Чачку, Тополи и трећи у Панчевачком риту и очекује се да у наредних шест месеци буду завршени. Оно што нас такође очекује је договор са локалним самоуправама за дистрибуцију воде, где држава даје кредите и субвенције за набавку нове опреме за наводњавање. Такође, у циљу ублажавања последица сушних периода ради се на реализацији нових пројеката, а који обухватају изградњу система за наводњавање преко 3000ha у Ресавској долини и Неготинскoj низији”-додао је Пузовић.

Он је истакао и да ће се доношењем нове Стратегије развоја наводњавања у Србији дефинисати сва подручја која су дефицитарна и одредити приоритети, што ће омогућити интезивно развијање пољопривреде и воде за све грађане.