ДогађајиПроглашава се редовна одбрана од поплава на Водним јединицама „Београд“ и „Сава- Шабац“

03.02.2021.

У складу са Општим планом за одбрану од поплава, а на основу актуелне хидролошке ситуације и пораста водостаја на рекама Дунав и Сава уводи се редовна одбрана од поплава на Водним јединицама „Београд“, сектор Д.4. и „Сава- Шабац“, сектор C.4.

Службе ЈВП "Србијаводе" и надлежних водопривредних предузећа прате кретање промена нивоа воде на терену, промене стања на одбрамбеним линијама, како би у сарадњи са локалним самоуправама спровели усаглашене мере одбране од поплава.

Услед опадања водостаја река Ибар и Рашка, испод критеријума и услова за одбрану од поплава, укида се редовна одбрана од поплава на Водној јединици „Ибар- Краљево, Нови Пазар“.