ДогађајиДанас се обележава Међународни дан реке Саве

01.06.2021.

Река Сава је највећа притока Дунава по запремини воде и друга, после Тисе, у смислу сливног подручја и дужине. Укупна дужина реке Саве је 945km, а кроз Србију њена дужина је 206km.

Делови слива који су посебно угрожени поплавама су широка и равна подручја у долини средњег и доњег тока Саве, као и најнизводније деонице њених притока. Поплаве које су погодиле слив реке Саве и Србију 2014. године биле су директна последица екстремних падавина, током којих је река Сава код Шапца достигла је историјски максимум од чак 666cm, што је било за 76cm више од ранијег највишег забележеног водостаја.

Овај догађај је још једном указао на потребу за подизањем степена заштите и за унапређењем заштите од поплава на сливу Саве. Влада Републике Србије доноси Државни програм обнове, који је поред хитних санација на преко 350 критичних локалитета, обухватила и пројекат за унапређење заштите на подручју Мачве.

За реализацију овог пројекта обезбеђено је око 10 милиона евра из фондова Европске уније и урађена је комплетна реконструкција насипа у дужини од 13,5km у оквиру Источне и 10,8 km у оквиру Западне зоне. Овим радовима остварује се потребан степен заштите града Шапца, општине Богатић и бројних сеоских насеља, индустријских комплекса, мелиоративно уређених пољопривредних површина и инфраструктуре, што ће омогућити и нове развојне пројекте у приобаљу Саве и Дрине на подручју Мачве.

Реконструисана је црпна станица „Каленића Равеница“ и завршен систем за наводњавање Мачве од 11 хиљада ha који ће омогућити да се коришћењем воде из реке Саве обезбеди интензивна пољопривредна производња.

Систем заштите од поплава у долини реке Саве се углавном састоји од природних ретензионих подручја са мрежом растеретних канала и насипа изграђених 1970их година. и у циљу ублажавања последица поплавних таласа неопходно је благовремено улагање у целокупне системе заштите, као и размена оперативних података у оквиру међународне сарадње.

Међународни дан реке Саве обележава се 1. јуна у свим земљама кроз које протиче, како би указало на значај одрживог коришћења вода, али и да се подсетимо на њихову немерњиву вредност, али и значаја река уопште. Наша одговорност је брига о овом непроцењивом богатству, према ком трба да се свесно, савесно и правилно опходимо сваког дана.