ДогађајиОбилазак радова на регулацији Расине

23.11.2018.

Директор ЈВП „ Србијаводе“ Горан Пузовић са сарадницима, данас је боравио у Крушевцу. Са градоначелницом г-ђом Јасмином Палуровић и начелником Одељења за послове одбране и ванредне ситуације Градске управе Душаном Тодоровићем разговарао је о реализованим и планираним радовима на територији града, након чега смо обишли корито реке Расине, где су у току активности које финансира ЈВП "Србијаводе". Ради се о санацији оштећења обала и дна и обезбеђењу пропусне моћи регулисаног корита Расине (обалоутврде, стабилизациони прагови) у дужини од 1,7 км.
Регулација реке Расине кроз град Крушевац (у дужини од 2400 м) рађена је у две фазе у периоду од 1978. до 1980. Након тог периода, корито је обрасло шибљем и дрвећем, тако да се створила потреба за поновним чишћењем и сређивањем.
Радови по Уговору од ове године, обухватају: чишћење постојеће регулације од наноса, растиња и дрвећа и мањим делом поправку камене облоге. Затим, отварање протицајног профила што омогућава повећање пропусне моћи регулисаног корита и самим тим стварање услова да се сагледају оштећења на каменој облози и предложе даљи санациони радови. Уговорена вредност ових активности је преко 17 милиона динара.
Програмом ЈВП„Србијаводе“ наставиће се санациони радови узводније на Расини у дужини од преосталих 700 м (до 2400 м укупно), као и додатни санациони радови на првој деоници од 1700м.
Директор ЈВП "Србијаводе“ Горан Пузовић изјавио је да је сарадња са Градом малтене на свакодневном нивоу и да се ускоро планира заједнички састанак овог јавног предузећа, Министарства инфраструктуре, Железница Србије и Града о ситуацији у Ђунису, за коју се завршава експертиза а тиче се безбедности ове области.
Градоначелница Јасмина Палуровић је рекла да су током данашњег састанка разматране и планиране активности за 2019, а које се односе на регулацију проблема на реци Пепељуши и Рибарској реци, као и потез код скеле у Кукљину.