ДогађајиОдржан семинар о управљању водама у Будимпешти

16.11.2018.

У периоду од 12. до 16.11.2018. године у Будимпешти одржан је семинар на тему управљања водама, у организацији Министарства спољних послова и трговине Мађарске (МФАТ) и Израелске агенције за међународни развој и сарадњу (МАСХАВ).
Циљ семинара је био унапређивање знања и пренос искустава из области коришћења воде, као и заштите од штетног дејства вода. Предавачи су били експерти из Израела и Мађарске, чије су презентације биле фокусиране на најновије трендове и најбољу праксу у управљању водама, који су, тренутно, у примени. Презентације су праћене теренским обиласком карактеристичних објеката на Тиси, у близини места Сзолнок, уз стручне коментаре и едукацију на локацијама измештања и изградње нових савремених насипа и бочне ретензије са сегментним уставама, опремљених даљинском регулацијом и системом за праћење.
Део презентација одржан је на локацији постројења за пречишћавање отпадних вода Будимпеште, где је извршен обилазак технолошких линија, уз стручна објашњења запослених у надлежном комуналном предузећу.
Пословни део семинара односио се на напредне методе и технологије за управљање атмосферским водама у високоурбанизованим срединама. Пример добре праксе је истакнут кроз градове „сунђере“, код којих је акценат урбаног планирања стављен на интегрално управљање падавинама.
Представници ЈВП „Србијаводе“ били су представници Републике Србије на овом семинару.