ДогађајиОбилазак радова на обалоутврди река Ибар и Морава у Краљеву

23.11.2018.

Директор ЈВП "Србијаводе" Горан Пузовић је обишао реализоване санационе радове у Краљеву, са градоначелником, др Предраг Терзић и начелником Рашког управног округа Небојшом Симовићем. Заједно са сарадницима из Водопривредног центра "Морава" обишли смо бедем изграђен у насељу Грдица, тј. деснообални насип на Западној Морави (надвишење), чијом изградњом је насеље на потезу Адрани – Грдица заштићено од поплава и леву обалоутврду реке Ибар, на трећој деоници, кроз градско језгро, дуж Карађорђеве улице, чији завршетак је планиран наредне године.
На територији Краљева је од 2014.године до данас, на водопривредним објектима реализовано укупно 308.595.000,00 динара.