ДогађајиФорум вода као најважнији међународни скуп у Србији

16.11.2018.

Од 14. до 16. новембра одржан је Форум Вода у Београду, као најважнији међународни скуп у Србији посвећен актуелним дешавањима, ефикасним савременим решењима у области снабдевања водом за пиће и одвођењу и пречишћавању отпадних вода, као и међународној сарадњи. Организатори ове манифестације су Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство (УТВСИ) и "Belexpo plus" уз подршку Привредне коморе Србије и Удружења водовода и канализације Србије.
Представници ЈВП „Србијаводе“ присуствовали су на овом значајном скупу који се састоји из две целине: сајма опреме и технологије за водопривреду и међународно-научно стручног скупа о водама. На излагачком делу сајма у „Belexpocentru” присутни су произвођачи опреме за хидротехничке објекте, каналисање, заштиту од поплава и ерозије, произвођачи опреме за снабдевање и пречишћавање воде за пиће и отпадних вода, произвођачи мерних инструмената, опреме за аутоматизацију, мониторинг системе и управљање, консултантске фирме, пројектантске организације и софтверске компаније.
У оквиру стручног скупа о водама који је организован у три конференцијске сале, одржани су првог дана програми јачања капацитета водног сектора, допринос одрживом управљању, регионалној сарадњи, радионице за мала и средња предузећа водовода. У току другог дана представљен је институционални оквир водног сектора, одржана је Скупштина Удружења водовода и канализације и искуства и резултати пречишћавања комуналних отпадних вода великих градова у региону и то Будимпеште, Темишвара и Сегедина. Сваки од излагача за ППОВ дали су приказ капацитета постројења, технологије пречишћавања отпадних вода, линије муља, постројења за биогас. Представница Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичке дирекције за воде, презентовала је „Националну стратегију за управљање канализационим муљем“. Након излагања на овој сесији одржана је панел дискусија коју су водили модератори са Технолошко-металуршког факултета и Грађевинског факултета у Београду. Дискутовано је о проблематици везаној за економске ефекте и повраћај новца од улагања у ППОВ у Румунији и Мађарској, као и о проблемима везаним за одлагање муља.