Догађаји



Аустријска развојна агенција (АДА) додељује Уговор о извођењу радова

17.04.2019.

У оквиру Програма рехабилитација инфраструктуре за заштиту од поплава, Аустријска развојна агенција уз финансијску помоћ Европске уније намерава да додели Уговор о извођењу радова по ” ФИДИЦ” уговорним условима за рехабилитацију канала Купинац у Обреновцу и рехабилитацију шест пумпних станица у Сурчину и Обреновцу (опционо компоненте тендера су рехабилитација система за одводњавање у Бољевцу и Сурчину и набавка мобилних пумпних постројења). Отворена тендерска процедура се спроводи у складу са одредбама аустријског Федералног закона о јавним набавкама (”Бундесвергабегесетз”).



Srbijavode