ДогађајиОдржана уводна конференција твининг пројекта "Подршка планирању политика у сектору управљању водама"

17.04.2019.

Данас је одржана уводна конференција твининг пројекта "Подршка планирању политика у сектору управљања водама" у Привредној комори Србије. Конференцију, којом је председавала Наташа Милиић, директорка Републичке дирекције за воде, МПШВ, отворио г-дин Антоан Авињон, представник делегације Европске уније у Републици Србији. Такође, испред државе Немачке, обратила се г-ђа Доротеа Гизелман, испред државе Холандије г-дин Оливер Шаров, идпред државе Аустрије г-дин Кристина Бравенц. Конференцији су присуствовали и државни секретар у МПШВ, г-дин Велимир Станојевић, као и генерални директор ЈВП "Србијаводе"г-дин Горан Пузовић.

Твининг је најважнији облик претприступне помоћи у изградњи институционалних капацитета, успостављен од стране Европске комисије. Сврха твининга је пружање помоћи земљи кандидату у изградњи делотворних органа управе. Овај пројекат представља твивнинг партнерство Србије, Немачке, аустрије и Холандије. Главни циљ овог пројекта, вредног 1.500.000 еура, је да ојача капацитете Републичке дирекције за воде, ЈВП "Србијаводе" и ЈВП "Воде Војводине", као и других сродних институција, како би се у интегрално управљање водама спровели принципи који произилазе из Оквирне директиве о водама Европске уније, кроз израду елемената Плана управљања водама. Како би се обезбедили пренос знања и јачање капацитета, велики број радионица биће организован за стручњаке из Србије у сарадњи са стручњацима из земања ЕУ. Пројекат ће трајати 18 месеци.The Last of us