ДогађајиСпроведено пробно постављање мобилне опреме за одбрану од поплава у Пријепољу

29.06.2022.

Данашњим пробним постављањем мобилног система за одбрану од поплава закључени су сви радови на заштити насеља Шарампов у Пријепољу од великих вода реке Лим.

Мобилни систем укупне дужине 203m представља савремени начин одбране од поплава и чини додатну заштиту од великих вода на местима где није била могућа изградња армирано-бетонских зидова.

Пројектом реконструкције заштитних објеката на десној обали реке Лим зона насеља Шарампово заштићена је од будућих великих вода, а као критеријум коришћени су максимални забележени водостаји који су за 17 cm виши од стогодишње воде, уз додатних надвишење од 20 cm.

Пробним постављањем од стране обучених интервентних тимова уз стручни надзор представника ЈВП „Србијаводе" утврђено је да је мобилна опрема исправна и спремна за коришћење као најбржи систем одбране у случају поплавних догађаја.