ДогађајиЗавршена обука под називом „Јачање капацитета за управљање у ванредним ситуацијама“ која се одржавала у Токију и Кобеу од 02. – 22. фебруара

27.02.2020.

У завршној недељи обуке представници Србије имали су прилику да посете град и острво Ендошиму, на обали Пацифика. Овај градић се налази на ушћу реке Сакаи у Тихи океан, па је као такав изложен ризику од цунамија, као и од изливања реке Сакаи. Том приликом учесници су имали вежбу израде карата ризика од поплава/цунамија. Учесници су били подељени у две групе, са задатком да у плавном подручју, са становишта припремљености, препознају и евидентирају све добре и лоше стране превенције, одговора и ублажавања последица насталих катастрофа. На крају су свој рад презентовали, анализирајући са домаћинима добре и лоше стране тог подручја, као и могућност и време потребно за евакуацију становништва.

Последња два дана обуке учесници су имали задатак да израде нацрт акционог плана за неко подручје, слив или за целу земљу. Представници Србије су на примеру слива Колубаре најпре приказали историјат поплава на овом подручју, па затим и све оно што је угрожено поплавама: од велике заступљености пољопривредне делатности, преко енергетског сектора и животне средине, до великог броја становништва. Направљен је и мали осврт на поплаве из 2014. године, са укупним последицама и штетама за Републику Србију. У даљем делу акционог плана, учесници из Србије су представили задатке и обавезе њихових организација у случају опасности на ширем подручју.

У припреми плана, примењена су и знања и вештине јапанских стручњака, као што је временски оквир деловања и надлежности у току фазе приправности, фазе у проглашавању ванредне ситуације, као и адекватно реаговање после непогоде. Наведене су још неке неопходне мере деловања на анализираном подручју: удруживање локалног становништва за спровођење превентивних мера, едукација становништва о пружању прве помоћи, као и едукација становништва о евакуацији.

Након презентовања акционог плана, професор Хитоши Баба је изјавио да је након поплава обишао нашу земљу и да се сећа каква је то била катастрофа. Истакао је, и да је био на коповима и да је јасно да су копови свесно жртвовани да би се избегла већа несрећа. Проблем постоји и мора му се приступити одмах, закључио је професор.

Завршног дана обуке, извршена је евалуација самог курса од стране учесника и организатора, са сугестијама које евентуалне измене би могле да се примене у програму следеће године. Након тога је професор Хитоши Баба свим учесницима обуке поделио сертификате.