ДогађајиПитање загађења Лима и притока на трилетералном састанку представника Министарстава надлежних за питања заштите животне средине Србије, Републике Српске и Црне Горе

26.01.2021.

У циљу решавања проблема плутајућег отпада на Лиму и Дрини, данас је одржан онлајн састанак са представницима министарстава Републике Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, како би се заједничким снагама што пре утврдили неопходни кораци његово решавање.

Министарка Ирена Вујовић предложила је да државе, када се стекну услови, потпишу меморандум о разумевању, на основу ког ће се спроводити неопходне активности. У међувремену предложено да се формирају радне групе у оквиру сваког ресора како би се на техничком нивоу приступило овом проблему и мапирале дивље депоније.

Представници Црне Горе истакли су чињеницу да највише отпада долази са територије Црне Горе, као и чињеницу да мапирање несанитарних депонија још није урађено, али и спремност да се по том питању предузму хитне акције и мере. Изразили су и спремност да заједничким пројектом за регулисање овог проблема аплицирају за ЕУ фондове, као пример добре регионалне сарадње.

Регионална сарадња је императив, рекао је министар спољне трговине и економских односа БиХ и истакао важност постојања политичке одлуке да се овај проблем заједнички решава.

Министарка Вујовић је још једном указала на хитност решавања проблема отпада на Лиму и Дрини и позвала на сарадњу колеге на републичком нивоу, као и јединице локалне саомоуправе које се налазе у сливу река.

Директор ЈВП “Србијаводе” Горан Пузовић говорио је о тренутној ситуацији код бране “Потпећ” на Лиму, где службе ЈВП “Србијаводе” уз логистичку подршку ЕПС-а изводе радове на уклањању више од седам и по хиљада кубика отпада. “У претходне две недеље смо уклонили и транспортовали око 60 посто накупљеног материјала. Водостај реке Лим је у порасту где је уведена редовна одбрана од поплава и оно што је забрињавајуће су нове количине пд око 3000 кубика новог отпада које пристиже на акумулацију и због тога је неопходна удружена акција свих нас”.

Учесници састанка су се и сложили да је неопходно подизање свести грађана о заштити животне средине, како отпад из домаћинстава не би завршавао у рекама.