ДогађајиУ току је завршетак радова на изградњи обалоутврде и шеталишта на реци Ибар у Краљеву

24.11.2021.

ЈВП „Србијаводе“ у сарадњи са градом Краљево је у претходних неколико година уложило значајна финансијска средства како би куће, привредни и инфраструктурни објекти у Карађорђевој улици, али и у Жичком пољу, били заштићени. Почев од 2010. године, извођени су радови на заштити инфраструктурних објеката дуж Карађорђеве улице у Краљеву на високој левој обали реке Ибар у циљу повећања степена безбедности у ужој градској зони Града Краљева.

Представници ЈВП „Србијаводе“ и градоначелник Краљева др Предраг Терзић обишли су завршне радове на трећој деоници која је обухватила изградњу леве обалоутврде на реци Ибар дужине 750m. Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ и град Краљево су у изградњу обалоутврде леве обале реке Ибар заједно уложили 24,5 милиона динара, а у изградњу бедема у Жичком пољу 10,5 милиона динара У претходном периоду завршена је прва и друга деоница у дужини од 1100m.

Овај пројекат представља трајну заштиту ужег градског дела града Краљева од великих вода и спречиће бочну флувијалну ерозију која је изазивала еродирање ових великих косина и високе обале, чиме су били угрожени објекти.