ДогађајиОдржан 19. састанак Сталне радне групе Међународне комисије за заштиту реке Дунав

24.06.2021.

Међународна комисија за заштиту реке Дунав одржала је 19. састанак Сталне радне групе путем видео конференције.

Поред шефова делегација и представника држава чланица комисије, седницу су пратили бројни учесници из свих дунавских земаља. Испред Делегације Републике Србије на седници су учествовали представници ЈВП „Србијаводе“, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде- Републичке дирекције за воде, ЈВП „Воде Војводине“, као представници Института за водопривреду „Јарослав Черни“.

Седницу је отворио председник ICPDR-а г-дин Момчило Благојевић, након чега су разматрана општа питања- усвајање дневног реда, усвајање записника и Резолуција са 23. Редовног састанка одржаног у децембру прошле године такође путем видео конференције. Представљен је нацрт дневног реда Министарског састанка који ће се одржати у фебруару 2022. године. Представљени су шефови експертских група, разматрано је тренутно стање буџета, као и расподела буџета за текућу годину, која се односи на плаћање контрибуција и расходе.

Након прегледа ангажмана персонала Комисије, на састанку дискутоване су активности радних група и то група за мониторинг и оцену квалитета вода, притиске и мере, поплаве, управљање речним сливом, управљање подацима и ГИС, спречавање хаварисјких загађења и учешћа јавности. Због ситуација са пандемијом вируса Ковид -19 неке од активности у оквиру пројеката су одложене, што је продужило рок за њихов завршетак.

У наставку су представљене активности подсливних иницијатива за реке Саву и Тису. У делу састанка, на тему сарадње и партнерстава, представљене су активности које се одвијају у оквиру ЕУ Дунавске Стратегије, сарадње везане за ЕУ грантове, нови предлози за пројекте у сектору вода, као и пројекти који се одвијају уз учешће ICPDR-а, кроз партнерство WWF и компаније „Coca-Cola“ „For a living Danube“, пројекат PlasticFreeDanube, WACOM пројекат и други.

Свесни значаја међународне сарадње ЈВП „Србијаводе“ је кроз своје представнике у експретским групама активно укључено на одрживом коришћењу и заштити реке Дунав.