ДогађајиСтање водостаја

24.01.2021.

Према актуелним хидролошким прогнозама и упозорењу Републичког хидрометеоролошког завода, током 25/26. јануара очекују се порасти водостаја на следећим рекама у Републици Србији: горњем току Западне Мораве са притокама, на Лиму, реци Ибар, доњим токовима река Топлице и Јужне Мораве, као и на рекама Бели и Црни Тимок. Водостаји ће достићи и превазићи границе редовне одбране од поплава.

Такође, на основу хидролошке ситуације и стања заштитних водних објеката уводи се редовна одбрана од поплава на Водној јединици „Тимок- Зајечар“, сектору Д.1.

Ванредна одбрана од полава и даље је на снази на следећим Водним јединицама: „Дрина- Лозница“, „Лим- Пријепоље“, „Колубара- Лазаревац“, „Нишава-Ниш Димитровград“, „Јужна Морава- Врање“, „Западна Морава- Крушевац“. Укупна дужина деоница на којима се спроводи ванредна одбрана од поплава је 35,61km.

Што се тиче великих река водостај Дунава је у мањем опадању са тенденцијом стагнације наредног дана, затим пораста. Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом умереног и већег пораста наредна четири дана. Водостај Велике Мораве је у умереном порасту са тенденцијом умереног и већег пораста наредна два дана.

На свим критичним локалитетима службе ЈВП „Србијаводе“ са надлежним водопривредним предузећима спроводе дежурство и прате стање водостаја како би предузели све превентивне мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава, као и све друге интервентне активности у циљу ванредне одбране од полава.