ДогађајиУслед обилних падавина стање водостаја у порасту

20.11.2022.

На основу хидролошке ситуације, тренутних водостаја на рекама и стања заштитних објеката проглашена је ванредна одбрана од поплава на Водној јединици “Ибар- Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12, на сливу реке Западне Мораве и редовна одбрана на Водној јединици „Лим-Пријепоље“ сектор С.7.

Ванредна одбрана од поплава проглашена је и на водним јединицама „Дрина Лозница“, „Колубара- Ваљево“, „Лепеница-Крагујевац“, „Велика Морава – Ћуприја, Параћин“ „Западна Морава – Крушевац“ „Западна Морава – Чачак“. Услед обилних падавина порастао је водостај река у Новом Пазару и Тутину. Службе ЈВП „Србијавода" и надлежна водопривредна предузећа спроводе све потребне мере како би на критичним деоницама ублажили изливања водотокова. На рекама Рашка, Јошаница и Видрењак у Новом Пазару службе ЈВП „Србијаводе“ су на на терену са тешком механизацијом, камионом са 3000 џакова који ће се пунити на локацији у близини реке у Новом Пазару, два камиона, кип и мали багер. Дежурне службе су у складу са фазом одбране на терену у Тутину са 3000 џакова за одбрану од поплава, као и потребном механизацијом. Такође, тамо се налази и директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић. Услед тенденције раста нивоа водостаја на реци Лим у Пријепољу проглашена је редовна одбрана од поплава на водној јединици „Лим-Пријепоље“ и у току је постављање мобилне опреме за заштиту од поплава у дужини од 80m. Са очекиваним падавинама постоји тенденција пораста водостаја у току сутрашњег дана.

Такође, на критичним локацијама Новог Пазара се налази и директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић. Све службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежних водопривредних предузећа су на терену са механизацијом, уведена су дежурства, прате кретање промена нивоа воде и промене стања на одбрамбеним линијама. У координацији са надлежним органима локалне самоуправе, комуналним предузећима и Штабом предузимају се све неопходне мере у циљу одбране од поплава.